7 Şubat 1907’de İstanbul’da doğdu. Dokuz yaşındayken babasını Musul Savaşı’nda kaybetti. Annesinin gayretiyle okudu. İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesini bitirdi (1933).

Kayseri Lisesi’nde (17.04.1934-25.09.1938), Ankara Devlet Konservatuarında (27.09.1938-20.07.1939) diksiyon ve edebiyat öğretmenliği, Ankara Erkek Lisesi (3.07.1939-31.08.1943) ve Atatürk Lisesi’nde (31.08.1943-24.12.1945)edebiyat öğretmenliği, Yayın Müdürlüğü emrinde İnönü Ansiklopedisi’nde edebiyat sekreteri olarak çalıştı (24.12.1945-6.10.1950). DP iktidarı döneminde Bitlis Ortaokulu’na Türkçe öğretmeni olarak atanınca (3.10.1950) istifa etti (23.10.1950). Kısa bir süre İstanbul ve Ankara’da avukatlık yaptı (1951-1954). Türk Dil Kurumu’nda redaktör, Bilgi Yayınevi’nde danışman olarak çalıştı (1967-1970). Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ders verdi (1970-1973).

Yazın yaşamına Servet-i Fünun dergisinde şiirle başladı (1927). Aynı dergide çalışan yedi genç yazar bir araya gelerek o güne dek yazdıklarını Yedi Meşale adında bir kitapta topladılar (1928). Grup, bundan sonra ”Yedi Meşaleciler” olarak anıldı. Daha sonra çıkardıkları Meşale dergisini sekiz sayı sürdürebildiler. Dergi, yeni alfabeye geçiş dönemindeki zorluklar nedeniyle kapandı. Cevdet Kudret, bu dergide yayınlanan şiirlerini Birinci Perde adlı kitabında topladı (1929). Daha sonraki şiirlerini ”İkinci Perde” (1936-1937), “Üçüncü Perde” (1937- ) adları altında derlediyse de hiçbir zaman kitap halinde bastırmadı.

Bu arada oyun yazmaya da yöneldi. “Tersine Akan Nehir” (1929), “Rüya İçinde Rüya” (1930), “Kurtlar” (1933) adlı oyunları Darülbedayi’de sahnelendi. “Danyal ve Sara” adlı oyunu Varlık dergisinde (1938), Yaşayan Ölüler adlı oyunu Ağaç dergisinde (1936) tefrika edildi. “Cumartesi Çocuğu” adlı güldürü biçimindeki bir oyununu ise tamamlamadı.

Süleyman’ın Dünyası adı altında toplanan üç romanında, Sınıf Arkadaşları (1943), Havada Bulut Yok (1958), Karınca’yı Tanırsınız (1976) Türk toplumunun iki Dünya Savaşı arasındaki 30 yıllık toplumsal kesitini yansıttı.

1940’lı yıllarda yazdığı öykülerini Sokak (1974) adlı kitapta bir araya getirdi.

1950 sonrası, edebiyat tarihimizin ünlü isimleri ve eserleri üzerine tanıtım kitapları ve lise edebiyat kitapları yazdı. Bu kitapların çoğunu takma adlar altında yayınlamak zorunda kaldı. Giderek inceleme, araştırma, edebiyat tarihi türlerinde çalışmalara yönelen Cevdet Kudret’in, iki ciltlik Türk ve Batı Edebiyatı’ndan Seçme Parçalar (1980,1981), iki ciltlik Örneklerle Edebiyat Bilgileri (1980), üç ciltlik Türk Edebiyatı’nda Hikâye ve Roman (1965, 1967, 1990) incelemesi; üç ciltlik Karagöz (1968,1969), iki ciltlik Ortaoyunu (1973,1975) derleme ve incelemeleri önemli çalışmalar olarak nitelendirildi. Ölümünden sonar iki kitabı daha yayımlandı. Bunlardan ilki,  15. yüzyıl ortalarına kadar getirdiği ancak ölümü ile yarım kalan Örneklerle Türk Edebiyatı Tarihi (1995), diğeri, inceleme-araştırma kitaplarının önyazıları ve edebiyat üzerine bazı yazılarının gözden geçirilmiş hallerini bir arada topladığı Edebiyat Kapısı’dır (1997).

Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (1966), Bir Bakıma (1977), Benim Oğlum Bina Okur (1983), Kalemin Ucu (1991)adlı deneme kitaplarında edebiyat ve Türk diliyle ilgili çeşitli konular üzerine düşüncelerini dile getirdiği yazılarını topladı.

Cevdet Kudret’e Ortaoyunu kitabı için Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü (1974), Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman kitabı için Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (1991) verildi. Ayrıca, Dil Derneği Türk Dili Onur Ödülü (1989) ile Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü’ne (1992) değer görüldü.

1974 –1986 yılları arasında Bodrum’da yaşayan yazar daha sonra yaşamını İstanbul’da sürdürdü. 10 Temmuz 1992’de bu kentte öldü.

 

“Eserleri:” 

ŞİİR: 
 • Birinci Perde, 1929,  Hamit Matbaası.
 • İkinci Perde     (Yayımlanmamış).
 • Üçüncü Perde   (Yayımlanmamış).
TİYATRO OYUNU: 
 • Tersine Akan Nehir, 1929 ( Yayımlanmamış).
 • Rüya İçinde Rüya, 1929   (Varlık, 1934 sayı 31-37).
 • Danyal ve Sara. 1931 ( Varlık, 1938).
 • Kurtlar, 1932,  (Gündüz dergisi, 1936,sayı 8-18).
 • Yaşayan Ölüler, 1936,   (Ağaç dergisi, 1936, sayı 7-17;  1994, Mitos- Boyut Yayınları).
 • Cumartesi Çocuğu, (Bitmemiş).
ROMAN: 
 • Sınıf Arkadaşları, 1943,  Ahmet Halit Kütüphanesi; 1976, İnkılâp ve Aka Kitabevleri;  2007 Evrensel Basım-Yayın.
 • Havada Bulut Yok, 1958,  Düşün Yayınevi; 1976, İnkılâp ve Aka Kitabevleri; 2007, Evrensel Basım-Yayın.
 • Karıncayı Tanırsınız, 1976, İnkılâp ve Aka Kitabevleri;  2007, Evrensel Basım-Yayın.
ÖYKÜ: 
 • Sokak   1975, İnkılâp ve Aka Kitabevleri; 2010, Evrensel Basım-Yayın.
DENEME: 
 • Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, 1966, Bilgi Yayınevi.
 • Bir Bakıma, 1977, İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Benim Oğlum Bina Okur, 1983, Varlık Yayınları.
 • Kalemin Ucu, 1991, Cem Yayınevi; 2006, Merkez Kitapçılık.
 • Dillerin Gizli Dünyası, 2006, Merkez Kitapçılık, (Cevdet Kudret’in dil üzerine denemelerinden bir seçki, Haz.: Cemil Kavukçu).
DERLEME: 
 • Tanzimat’tan Sonra Türk Edebiyatı Antolojisi, 1942, Ulusal Matbaa.
 • Türk Edebiyatı Hikâye ve Roman Antolojisi , 1945,  Nebioğlu Yayınevi.
 • Dede Korkut, 1962,  Varlık Yayınları.
 • Tanzimat Edebiyatı Antolojisi, 1955,  Varlık Yayınları.
 • Fuzuli: Leylâ ve Mecnun 1958, Yeditepe Yayınları.
 • Yurt İçin, Ulus İçin, 1958,  Yeditepe Yayınları.
 • Dede Korkut: Hikâyeler, 1962  Varlık Yayınları.
 • Teodor Kasap: İşkilli Memo, 1965,  Elif Kitabevi.
 • Nazım Hikmet: Kuvâyı Milliye, 1968,  Bilgi Yayınevi.
 • Bugünkü Türkçemizle Dede Korkut Hikâyeleri, 1970,  Varlık Yayınları.
 • Ferâcizâde Mehmet Şakir: Evhâmi, 1974, Varlık Yayınları.
İNCELEME: 
 • Son Şiirler, Tevfik Fikret, 1952,  Varlık Yayınları,  genişletilmiş 2. Baskı 1968.
 • Fuzuli,  (Nevzat Yesirgil adıyla), 1952, Varlık Yayınları.
 • Nedim, (Nevzat Yesirgil adıyla)1952,  Varlık Yayınları.
 • Bâki,  (Nevzat Yesirgil adıyla), 1953, Varlık Yayınları.
 • Hüseyin Rahmi Gürpınar    (Suat Hızarcı adıyla), 1952,  Varlık Yayınları, 1953.
 • Ahmet Rasim   (Suat Hızarcı adıyla ), 1953,  Varlık Yayınları.
 • Eşref: Hicviyeler, 1953, Yeditepe Yayınları.
 • Hüseyin Cahit Yalçın   (Suat Hızarcı adıyla ), 1957, Varlık Yayınları.
 • Yunus Emre, (Nevzat Yesirgil adıyla), 1958,  Yeditepe Yayınları.
 • Karacaoğlan, (Nevzat Yesirgil adıyla), 1958,  Yeditepe Yayınları.
 • Şinasi: Şair Evlenmesi, 1959, Yeditepe Yayınları.
 • Ahmet Mithat, 1962,  Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ziya Gökalp, 1963, Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Pir Sultan Abdal, 1965,  Yeditepe Yayınları.
 • Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman I, 1965, Varlık Yayınları.
 • Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman II, 1971,  Varlık Yayınları.
 • Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman III, 1990, İnkılâp Kitabevi.
 • Karagöz I, 1968,  Bilgi Yayınevi.
 • Karagöz II, 1969, Bilgi Yayınevi.
 • Karagöz III, 1970, Bilgi Yayınevi.
 • Ortaoyunu I, 1973, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Ortaoyunu II, 1975, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Abdülhamit Devrinde Sansür, 1977,  Milliyet Yayınları.
 • Örnekli Türk Edebiyatı Tarihi  (15.yy ortalarına kadar), 1995,  T.C.Kültür Bakanlığı,
 • Edebiyat Kapısı, 1997, Yapı Kredi Yayınları.
OKUL KİTAPLARI: 
 • Türk Edebiyatı, Lise II,  (Agâh Sırrı Levend imzasıyla), 1950, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinli Türk Edebiyatı, Lise III, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1951, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinli Edebiyat Bilgisi, Lise I,  (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1954, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinli Türk Edebiyatı, Lise II , (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1954, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinli Türk Edebiyatı , Lise IV, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1954, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinli Batı Edebiyatı, Lise IV, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1954, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinle Türk Edebiyatı, Lise I, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1954, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinle Türk Edebiyatı, Lise II, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1955, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinle Türk Edebiyatı, Lise III, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1955, İnkılâp Kitabevi.
 • Metinle Batı Edebiyatı, Lise III, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1955, İnkılâp Kitabevi.
 • Türk ve Batı Edebiyatı Lise I – II – III, (Abdurrahman Nisari imzasıyla), 1979, Örgün Yayınlar.
YARDIMCI DERS KİTAPLARI: 
 • Batı Edebiyatından Seçme Parçalar, 1972, İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Türk Edebiyatından Seçme Parçalar, 1973, İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Örneklerle Edebiyat Bilgileri I – II, 1980, İnkılâp Kitabevi.

Farklı tarihlerde değişik yayınevlerinde çok sayıda baskısı bulunan kitapların sadece ilk baskı yılı verilmiştir.